Jobbmarknaden och fullmakter

Företagsverksamhetens funktioner kräver en viss roll i företaget eller samfundet. Om du inte har denna roll men vill använda Jobbmarknaden behöver du Suomi.fi-fullmakter.

Välj din situation nedan och kontrollera ditt behov av fullmakt. Nedan hittar du också anvisningar om hur du ger fullmakt. Jobbmarknaden är inte en del av fullmaktsprocessen, utan det är alltid verksamhet mellan det företag som befullmäktigar och den person som ska befullmäktigas i Suomi.fi-tjänsten. 

Ta bort fullmakt

Kom ihåg att fullmakten måste tas bort separat om till exempel en person som du har befullmäktigat byter arbetsplats och du inte längre vill att personen representerar din organisation på Jobbmarknaden. Fullmakten kan tas bort i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Personkund

Som personkund behöver du ingen separat fullmakt för Jobbmarknaden. Du ska dock ha möjlighet att logga in i tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation. För det behöver du antingen finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort.

Företag eller sammanslutning med FO-nummer

Du behöver inte en separat fullmakt för att använda Jobbmarknad. Du kan använda alla funktioner i vår tjänst för ditt företags räkning.

Om du vill kan du ge en annan person fullmakt att representera ditt företag på Jobbmarknad. Det finns fyra olika fullmakter och de är avsedda för olika funktioner – du kan ge företagets representant fulla befogenheter eller begränsa personens befogenheter på Jobbmarknad. Fullmakterna ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. För det finns anvisningar nedan.

En person i företaget med firmateckningsrätt ska ge dig fullmakt att använda Jobbmarknad.

 1. Gå till Suomi.fi-fullmakter Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi)
 2. Identifiera dig till tjänsten med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Välj "Företagets fullmakter"
 4. Välj rätt företag på listan. och sedan "Välj och gå till e-tjänsten".
 5. Välj "Ge förvaltning". Välj passlig typ av fullmakt och fortsätt vidare från högra nedre hörnets knapp "Nästa"
 6. Lägg till befullmäktigade genom att välja "lägg till person". Skriv in personuppgifterna och välj "lägg till".  
 7. Välj under Fullmaktsärenden passligt alternativ. På Jobbmarknad behövs "Administration av arbetsannonser", "Granskning av uppgifterna om arbetssökande och kontakt till sökande" samt "Uppdatering av beskrivningen av den som erbjuder arbete"
  • Med "Administration av arbetsannonser" kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons på fullmaktsgivarens vägnar.
  • "Granskning av uppgifterna om arbetssökande och kontakt till sökande" ger rätt att läsa uppgifter om arbetssökande och kontakta arbetssökande på fullmaktgivarens vägnar.
  • "Uppdatering av beskrivningen av den som erbjuder arbete"  ger rätt  att uppdatera uppgifterna om den som erbjuder arbete, såsom kontaktuppgifter till rekryteringen, text i marknadsföringsbeskrivningen samt arbetsgivarens logo, på fullmaktsgivarens vägnar.".
 8. Välj giltighetstid för fullmakten
 9. Kontrollera att fullmakternas uppgifter är rätt och bekräfta fullmakterna.

Tilläggsinformation ger FöretagsFinlands telefontjänst:

Uppdaterad: