En högklassig arbetsplatsannons

Kvaliteten hos publicerade annonser om lediga jobb påverkar användarnas upplevelse och bild av Jobbmarknaden som tjänst, och det är därför viktigt att beskriva annonsen så tillförlitligt och tydligt som möjligt. Jobbannonsen ska beakta jämställdhet och jämlikhet mellan arbetssökande och att de kunskaper som krävs för arbetsuppgifterna är realistiska.

Jämlik behandling av arbetssökande innebär i en jobbannons att diskriminering på grund av bland annat ålder, etniskt ursprung, nationalitet, medborgarskap, språk (diskrimineringslagen 1325/2014) eller kön (lagen om jämställdhet 1986/609) är förbjuden. Att begära ett foto i en jobbannons betraktas också som diskriminering, om det inte finns en tydlig arbetsrelaterad grund för begäran. Som sådan grund betraktas arbete som modell, skådespelare eller motsvarande.

Jobbannonsen ska endast innehålla specificerade uppgifter som hänför sig till arbetsuppgiften. Annonsen får exempelvis inte innehålla förmedlings- eller programavgifter för att få arbete, reklam eller försäljningsannonser. På Jobbmarknaden kan man ha en separat marknadsföringsbeskrivning av organisationen, som visas i samband med jobbannonsen.

På Jobbmarknaden får man publicera jobbannonser för vilka den arbetssökande får lön som motsvarar det arbete som utförs. Dessutom får man på Jobbmarknaden lägga ut annonser om företagar- och uppdragsbaserade arbetsmöjligheter. Däremot hör inte au pair-platser i Finland eller utomlands, volontäruppdrag eller marknadsförings-/försäljningsannonser om affärslokaler hemma på Jobbmarknaden.

Det främsta ansvaret för ett högkvalitativt innehåll och korrekt sakinnehåll hos jobbannonser vilar på annonsören. Jobbmarknadens användare kan genom Jobbmarknaden anmäla jobbannonser som de upplever strida mot god sed eller lagen. Jobbmarknadens administration har rätt att avlägsna jobbannonser som tydligt strider mot användarvillkoren.

Uppdaterad: