Så här skapar du en arbetsplatsannons

Vill du direkt få förslag på lämpliga arbetssökande på din lediga arbetsplats? På Jobbmarknad kan du skapa en arbetsplatsannons och få förslag på arbetssökande som motsvarar arbetsplatsens behov. Arbetssökande användare kan också bläddra bland lediga arbetsplatser eller arbetsplatsrekommendationer i din platsannons.

När du vill skapa en arbetsplatsannons på Jobbmarknad, följ följande anvisningar.  

 1. Logga in på Jobbmarknad på samma sätt som du skulle logga in som personkund. Vi värnar om datasäkerheten och dina personuppgifter och därför sker inloggningen med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Vi ber dig om några grundläggande uppgifter, till exempel din e-postadress. Du kan också välja om du vill ha meddelanden till din e-post om hur Jobbmarknaden utvecklas.
 3. För att skapa en platsannons måste du byta roll till företagets representant. Detta kan du göra med den lila knappen uppe på sidan som visar ditt eget namn eller namnet på företaget du representerar. Om det önskade företaget inte syns i listan över roller, kontrollera att du har de fullmakter som behövs för att representera företaget. Mer information hittar du på sidan "Jobbmarknad och fullmakter".
 1. När du har valt rätt roll kan du börja fylla i platsannonsen genom att välja ”Arbetsplatsannonser” och sidan "Skapa ny arbetsplatsannons" som öppnas. Fyll i åtminstone de obligatoriska fälten på blanketten som är markerade med en röd asterisk.
 • På fliken "Språkval" väljer du på vilka språk du vill göra en arbetsplatsannons. Detta är en annan information än informationen om t.ex. vilka språk man bör kunna i jobbet. 
 • På fliken "Beskrivning" skriver du en beskrivning av arbetsplatsen. Beskriv noggrant hurdan arbetsuppgift det är fråga om. Skriv också en kortfattad rubrik som syns till exempel i jobbsökningen.
 • På fliken "Nyckelord" väljer du nyckelord för arbetsuppgiften. Dessa föreslås för dig på basis av det innehåll du skrivit på fliken "Beskrivning". Från den omfattande listan kan du välja även andra nyckelord.

Ordlistan baserar sig på en europeisk yrkes- och kompetensordlista, som tyvärr inte har alla yrken som är kända i Finland eller kompetens i anslutning till dem. Låt detta inte hindra skapandet av en arbetsplatsannons, utan välj så lämpliga yrkesbeteckningar och kompetenstermer som möjligt. Du kan bekanta dig med yrkesbeteckningarna och termerna på ESCO-yrkesordlistans webbplats.

 • På fliken "Kompetenser som krävs" kan du anmäla de kunskaper som krävs i arbetsuppgiften. Dessa avgränsar listan som du får med rekommenderade arbetssökande.
 • På fliken "Mer information" kan du ge övriga uppgifter om arbetsuppgiften. Uppgifterna utnyttjas till exempel i filter för arbetsplatssökning och bläddring.
 • På fliken "Ansökningsanvisningar" kan du berätta hur länge sökningen till arbetsuppgiften är öppen och lägga till en länk till en separat ansökningsblankett. Om du vill kan arbetsplatsen även flyttas till AN-tjänsternas platsannonsering.
 1. När du har fyllt i åtminstone alla obligatoriska uppgifter i arbetsplatsannonsen kan du förhandsgranska den och publicera den. Därefter finns din arbetsplats i Jobbmarknads jobbsökning och blir en "rekommenderad arbetsplats" för de arbetssökande vars kompetens och erfarenhet motsvarar kraven på din arbetsplats.
 2. Du får förslag på lämpliga jobbsökande som publicerat sin profil på Jobbmarknad. Om du hittar en intressant profil kan du kontakta den arbetssökande direkt via Jobbmarknad. Om du vill kan du läsa mer om matchningen på sidan ”Så här fungerar matchningen".

Uppdaterad: