Karriärvägledning

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas tjänst, där du kan få vägledning av en psykolog i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären. Tjänsten är tillgänglig från de lokala arbets- och näringsbyråerna eller från den nationella servicen.

Nationell karriärvägledning

Karriärvägledningen är tillgänglig endast via tidsbokning. Tjänsten är på finska.

Du kan boka tid för telefon- eller video-vägledning med en psykolog. De lediga tiderna syns i kalendern. Om du inte ser lediga tider, återkom senare.

Vad är karriärvägledning?

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas tjänst, där du kan få vägledning av en psykolog via telefon eller video som berör yrkesval och ändringar i karriären. Vägledningen är individuellt, kostnadsfritt och förtroligt. Ofta hjälper redan ett samtal framåt men vid behov kan du få upp till tre vägledningar via telefon eller Teams. 

Vägledningen utgår från dina egna önskemål, mål och förutsättningar samt möjligheterna de olika branscherna erbjuder. Först intervjuar psykologen dig, sedan resoneras de olika alternativen och synvinklarna i situationen. Psykologen fattar inte beslut för dig. Vägledningen kan innehålla mellanuppgifter.

Lokala tjänster

Du kan söka yrkesvägledning också från din lokala arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket  Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du boka tid till en karriärvägledningspsykolog genom att kontakta din hemkommun.Om du byter yrke på grund av hälsoskäl, får du yrkesvägledning hos arbetspensionsanstalten eller FPA.

Mer information

Uppdaterad: