Samarbete på Jobbmarknaden

Syftet med Jobbmarknaden är att förverkliga framtidens arbetslivstjänster genom att föra samman rätt tjänster till rätt kunder vid rätt tidpunkt och genom den rätta aktören. Med andra ord hittar användarna tjänster som passar deras situation oberoende av vem som tillhandahåller tjänsten. Ett centralt mål är att främja efterfrågan på och utbudet av kompetens på arbetsmarknaden.

Varför bli samarbetspartner med Jobbmarknaden? 

 • Du blir en del av ett unikt nätverk av samarbetspartner i arbetslivet, som för samman arbetslivsaktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn. 
 • Efter att du anslutit dig till nätverket av samarbetspartner kan du erbjuda dina tjänster för arbetslivet och kompetensutveckling på Jobbmarknaden på ett sätt så att användarna ser dem. 
 • Du får synlighet för dina tjänster och når rätt målgrupp via Jobbmarknaden. Tjänsterna syns för användarna i samband med informationsinnehållet och i fortsättningen i de serviceförslag som skräddarsytts för användarna. 
 • Senare erbjuder Jobbmarknaden arbetslivsrelaterad statistik och andra data som kan utnyttjas till exempel för att utveckla nya tjänster. 
 • Det är gratis för dig att ansluta dig till nätverket av samarbetspartner och att erbjuda tjänster. 

Vad innebär det i praktiken att bli samarbetspartner?

 • Efter att du blivit samarbetspartner kan du erbjuda dina egna tjänster för arbetslivet och kompetensutveckling på Jobbmarknaden. Kunden hittar dem i samband med informationsinnehållet och i de skräddarsydda serviceförslagen. 
 • Du kan vägleda dina kunder att utnyttja Jobbmarknaden.
 • Du kan ge respons och delta i den gemensamma utvecklingen.

Vem kan bli samarbetspartner?

Alla aktörer som erbjuder tjänster inom arbetslivet, företagande och kompetensutveckling är välkomna att bli Jobbmarknadens partner. 

Du har nytta av samarbetet om du till exempel är:

 • En aktör inom rekryterings- och arbetsförmedlingsbranschen 
 • En tränings- och utbildningsaktör som erbjuder tjänster till privatpersoner eller arbetsgemenskaper för att öka deras kompetens och därigenom förbättra sysselsättningsmöjligheterna, arbetsmarknadsvärdet eller företagets konkurrenskraft 
 • En aktör som erbjuder andra tjänster som relaterar till arbetslivet 

Jobbmarknaden byggs upp som ett nätverk av samarbetspartner: privata aktörer, offentliga aktörer och aktörer i den tredje sektorn. Gemensamt för aktörerna är att de introducerar nya tjänster och innehåll som handlar om arbetslivet, företagande och kompetens och som kunderna enkelt kan hitta och dra nytta av. 

Utvecklingsarbetet vid Jobbmarknaden

Vi utvecklar Jobbmarknaden som ett samarbete – du är varmt välkommen att utveckla tjänsten och nätverket av samarbetspartner. Deltagande i den gemensamma utvecklingen förpliktar dig inte till någonting, men du kan påverka hur vårt gemensamma samarbetsnätverk formas. 

Jobbmarknaden är en del av arbets- och näringsministeriets projekt TE-digi och utvecklas och upprätthålls med offentliga medel. Syftet är att skapa en tydlig sammanställande tjänst som är lätt att använda för alla som är intresserade av arbetslivet. Jobbmarknaden är en gemensam plattform som erbjuds av den offentliga sektorn och där offentliga, privata och tredje sektorns tjänster presenteras på ett jämlikt sätt. 

Uppdaterad: