Att bli samarbetspartner

I det första skedet kan företag gå med i nätverket. Genom att bli en samarbetspartner kan företaget lägga upp sina tjänster på Jobbmarknaden i form av länkar.

De som ansluter sig till Jobbmarknaden ska godkänna villkoren för tjänsten. Redan nu kan du läsa anslutningsvillkoren på den här sidan. Du kan ansluta dig genom att logga in på Jobbmarknaden och navigera till ”egna sidor”. Dessutom behöver befogenheterna att uträtta ärenden på företagets vägnar.

För att du ska kunna ansluta företaget till nätverket av samarbetspartner och agera i nätverket måste du ha rätt att teckna företagets firma eller en fullmakt att agera för företagets räkning som getts i tjänsten suomi.fi-fullmakter. Rätt fullmaktskod för ändamålet är "Att agera i samarbetsnätverk för sysselsättning och rekrytering". Med den fullmakten kan man koppla företaget till Jobbmarknadens nätverk av samarbetspartner samt lämna nätverket. Med fullmakten kan man också publicera och redigera företagets tjänster på Jobbmarknaden samt ta bort tjänsterna.

För inloggningen på Jobbmarknaden krävs alltid personlig stark identifiering, som med mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Uppdaterad: