Regionalt innehåll och regionsida

På Jobbmarknaden kan man sammanställa regionala sidor som består av aktuellt innehåll, tjänster, arbetsplatser och temasidor. De regionala sidorna kan granskas landskaps- eller kommunvis. För användaren är de regionala sidorna ett enkelt sätt att hitta lediga arbetsplatser i det egna området samt arbetslivsrelaterade tjänster och aktuella ärenden.

Lediga arbetsplatser och tjänster samlas automatiskt på den regionala sidan utifrån identifikationsuppgifterna. De regionala aktörerna kan även producera annat innehåll på webbplatsen om de så önskar. NTM-centralerna koordinerar samarbetet inom sitt eget område och kommer överens om det med Jobbmarknadens webbredaktion.

Aktuellt innehåll

Det aktuella innehållet på de regionala sidorna kan vara aktuella nyheter och nyheter om evenemang, blogginlägg eller videor från de regionala arbetslivs- och näringsaktörerna. De ska till sina teman anknyta till arbetslivet och svara på Jobbmarknadens användares behov av information. Aktuellt innehåll får inte till sin karaktär vara kommersiell marknadsföring av organisationer.

De regionala aktörerna ansvarar för att innehållet går att publicera direkt. Regionens utsedda ansvarspersoner ansvarar för publiceringen av innehållet. Jobbmarknadens webbredaktion ansvarar för att följa upp innehållet, utvärdera det och vid behov begära ändringar.

Servicebeskrivningar

På de regionala sidorna visas de tjänster som beskrivs i Suomi.fi:-servicedatalagret.

En bra servicebeskrivning är kortfattad och berättar om tjänsten: vad tjänsten erbjuder kunden, vilka villkor den har och hur den fungerar. Eftersom servicebeskrivningarna produceras av många olika organisationer hjälper man läsaren med ett neutralt och tydligt språk. Servicebeskrivningarna är inte marknadskommunikation, utan det primära målet är att få läsaren att känna igen och välja lämpliga tjänster.

Temasidor

Med hjälp av temasidorna kan man lyfta fram viktiga teman för regionen, såsom branschhelheter, särskilda sysselsättnings- eller utbildningsprojekt och servicehelheter för samarbetsnätverk. Temawebbplatsens omfattning och de funktioner som behövs planeras tillsammans med Jobbmarknadens webbredaktion.

På temasidorna följer man Jobbmarknadens allmänna lösningar och använder Jobbmarknadens innehållselement. De regionala aktörerna ansvarar för innehållet på temasidorna.

Temasidorna är ännu inte i bruk, men utvecklingsarbetet pågår.

Bilder

På den regionala sidan och temasidorna kan man använda regionernas egna bilder. Då ansvarar de regionala aktörerna för behörigheten till bilderna.

  • Storleken på de regionala sidornas huvudbild är 1600x500 pixlar.
  • Bilder av aktuellt innehåll ska vara minst 1 200 pixlar breda.
  • Alla bilder har liggande format, filformaten är .jpeg, .jpg.

Översättningar och språkversioner

Jobbmarknadens riksomfattande innehåll är på finska, svenska och engelska. De regionala aktörerna bestämmer själva på vilka språk regionens innehåll publiceras och ansvarar för översättningarna.

Uppdaterad: