Grafisk planerare

Yrke Publicerad

En grafisk planerare kan arbeta med till exempel webbplatser, reklamer eller bakgrundillustrationer vid TV-nyheter. Grafiska planerare arbetar till exempel vid byråer för grafisk planering och reklambyråer. Arbetet förutsätter ett visuellt öga, kreativitet, ett kundorienterat arbetssätt och samarbetsförmåga.

Byråer för grafisk planering. Marknadsförings- och kommunikationsbyråer. Företag inom mediebranschen. Förläggare. Som företagare.

Bläddra bland jobbannonser: Grafisk planerare

Arbetet som grafisk planerare förutsätter visualitet och kreativitet. Yrket förutsätter förmåga att förstå behoven hos klienten som beställt arbetet. Dessutom behövs förmåga att sätta sig in i mottagarens ställning.

I olika uppdrag måste man kunna hitta lösningar för att samordna olika medier, material och publikationssätt, vilket måste ske inom ramen för de givna resurserna. Arbetet förutsätter förmåga att arbeta med andra yrkespersoner samt förmåga att motivera sina visuella lösningar.

Arbetet förutsätter gedigen datateknisk kompetens, eftersom arbetet utförs med olika planeringsprogram. Kommersiell kompetens och omfattande allmänbildning är till nytta. Språkkunskaper behövs eftersom idéerna och förhandlingarna ibland kan föras till exempel på engelska. Den snabba utvecklingen inom branschen förutsätter inlärningsvilja och anpassningsförmåga. Yrket förutsätter en god stresstålighet.

Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet erbjuder utbildning i grafisk planering. Den högre högskoleexamen är konstmagister. Den lägre högskoleexamen är konstkandidat. Konstfakulteten vid Lapplands universitet erbjuder utbildning i grafisk planering. Den högre högskoleexamen är konstmagister. Den lägre högskoleexamen är konstkandidat. 

Vid yrkeshögskolor kan man avlägga yrkeshögskoleexamen inom kultur (medianom, YH) med inriktning på grafisk planering. 

Vid yrkesläroanstalter på andra stadiet kan man avlägga grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, utövare av visuell framställning Examen kan också avläggas genom läroavtal. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Medianlön

3551 €/m

Privata sektorn

3578 €/m

Offentliga sektorn

3381 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde

Intervjuer